Projekty

brassica-and-beans

Zdjęcie: net efekt.

1. Podziel się ogrodem (ang. garden share) - w ramach tego projektu właściciele przydomowych ogrodów w Sopocie, którzy nie uprawiają ich z braku czasu lub innego powodu, mogą udostępnić je ogrodnikom, którzy nie mają dostępu do ziemi w mieście, w zamian za część plonów lub kwiaty. Zgłosili się już właściciele ogrodów, zapraszamy więc ogrodników do włączania się do projektu! Zobacz więcej:
Wprowadzenie
Tajemnice ogrodu przy bibliotece
Sezon w ogrodzie

2. Sopot dla klimatu - całościowy program zmniejszenia wpływu mieszkańców na klimat, przy jednoczesnej poprawie jakości życia w Sopocie. Obejmuje on odnawialne źródła energii, zrównoważony transport, żywność przyjazną dla klimatu i współpracę rozwojową. Zobacz więcej:
Prezentacja projektu
Po mieście na rowerze

3. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców - to zmiana regulaminu rady miasta, która stwarza mieszkańcom Sopotu możliwość samodzielnego składania wniosków pod obrady rady miasta. Zobacz wpisy na ten temat. Projekt ten jest częścią większej kampanii „Demokracja to nie tylko wybory”, którą rozpoczęliśmy wspólnie z mieszkańcami Gdańska Wrzeszcza. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś przygotować projekt uchwały, zobacz „Jak korzystać z inicjatywy uchwałodawczej?„.

4. Regulamin konsultacji społecznych - jest to sposób na usprawnienie demokracji w Sopocie, na to, by mieszkańcy mogli się częściej wypowiadać w sprawach miasta i by kontrowersyjne kwestie mogły być rozstrzygane w otwarty sposób. Regulamin określa jak ogłaszać konsultacje społeczne, jak je przeprowadzać i jak uzyskiwać opinię mieszkańców w danej sprawie (na przykład poprzez ankietę rozdawaną na koniec spotkania). Regulamin zgłaszamy jako projekt uchwały mieszkańców, korzystając z prawa inicjatywy uchwałodawczej. Jest to drugi krok w kampanii „Demokracja to nie tylko wybory”. Pełny projekt uchwały można pobrać tutaj, a artykuły na temat konsultacji społecznych zamieszczone są tutaj.

5. Budżet obywatelski - jest to sposób ustalania wydatków z budżetu miasta przy bezpośrednim udziale mieszkańców. Budżet obywatelski to nasza główna propozycja dla Sopotu, która ma umożliwić aktywizację mieszkańców, stworzenie lokalnej społeczności i pozwolić na realizację różnych ekologicznych i społecznych projektów. Więcej o budżecie obywatelskim można przeczytać tutaj. Jest to trzeci krok kampanii „Demokracja to nie tylko wybory”.