Temat: Aktualizacja statutu

21 Paź
2011
Marcin Gerwin

Wojewoda przesłał swoje zastrzeżenia do przyjętego niedawno statutu Sopotu. Wiele z tych zastrzeżeń jest zasadnych, prawnik lub prawnicy z urzędu wojewódzkiego przejrzeli bowiem cały statut, a nie jedynie zmiany, które zostały w nim zrobione i wykryli na przykład niezgodności starych zapisów z nowym Kodeksem Wyborczym, czy wyłapali odniesienie do niewłaściwego numeru ustępu. Choć większość nowości została przyjęta, to kilka z nich zostało zakwestionowanych, jak na przykład możliwość zamawiania przez radnych ekspertyz czy powoływania asystentów społecznych radnych (całość opinii wojewody jest do pobrania tutaj, a zaktualizowany statut tutaj). (więcej…)

10 Wrz
2011
Marcin Gerwin

Statut miasta to nie jest coś, co mieszkańcy czytają do poduszki. Jest w nim jednak wiele istotnych spraw, które mają wpływ na sposób podejmowania decyzji w sprawach miasta i warto do niego zajrzeć, gdyż ta wiedza może czasem się przydać. Na wczorajszej sesji rada miasta nową wersję statutu Sopotu, a w niej wiele usprawnień, jak głosowania imienne radnych, możliwość powoływania doradców społecznych, nową formułę dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jasne określenie tego, w jaki sposób mieszkańcy mogą zabierać głos na sesji, możliwość zgłaszania przez mieszkańców poprawek do projektów uchwał po zebraniu 25 podpisów czy możliwość zwołania spotkania komisji radnych na wniosek mieszkańców (cały statut Sopotu, w którym można przeczytać, jakie mieszkańcy mają prawa, jest do pobrania tutaj). Mnie osobiście cieszy także to, że znalazł się w statucie zapis, że Sopot kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. (więcej…)

17 Kwi
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: Oxfam International/Flickr.

Jeżeli mieszkańcy Sopotu chcieliby dziś złożyć sami poprawki do projektu uchwały, to nie mają takiej możliwości, a zdarza się, że poprawki aż same się proszą. Oczywiście, mieszkańcy mogą poprosić o to radnych, jednak nie jest to to samo, bo wnioskodawcą jest wówczas radny, a nie rzeczywisty pomysłodawca poprawki. Stąd pomysł, by propozycje poprawek do projektu uchwały mogła zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców, na takich samych zasadach, co inicjatywa uchwałodawcza. Tylko 25 podpisów, albowiem projekty uchwał mogą być dziś zgłaszane na 7 dni przed sesją, co daje mieszkańcom bardzo mało czasu na zbieranie podpisów, a zgodnie z nowym statutem będą mogły być wnoszone, w wyjątkowych sytuacjach, w jeszcze krótszym terminie. Co jest istotne w tym wszystkim to to, że poprawki mieszkańców musiałyby być traktowane tak samo, jak poprawki radnych, czyli byłyby głosowane na sesji. (więcej…)

5 Sty
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: transitionus/Flickr.

Potrzeba matką innowacji. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, by zaproponować zmianę w statucie Sopotu, dzięki której mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia komisji, gdyby nie upór przewodniczącego komisji ds. architektury i urbanistyki, by nie włączać do obrad komisji pewnych spraw związanych z inwestycjami planowanymi w budżecie miasta, co wyszło ostatnio. Dzięki zaangażowaniu kilku osób udało się przepchnąć spotkanie komisji w sprawie placu Przyjaciół Sopotu, które ma odbyć się wkrótce, jednak w budżecie Sopotu jest wiele innych wydatków, które również powinny zostać szczegółowo przedyskutowane i przemyślane jeszcze przed głosowaniem, a nie do końca jest pewne, czy zostaną. (więcej…)

19 Gru
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: The COM Library/Flickr.

Co, zgodnie ze statutem, jest celem działania prezydenta Sopotu oraz rady miasta? Mówi o tym § 13, w którym określone są cele organów miasta Sopotu i, zgodnie z nim, są to: „rozwój bazy uzdrowiskowej, kongresowej, rekreacyjnej oraz sportowo-turystycznej, rozwój kultury, sztuki i nauki, rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza czystej ekologicznie, harmonijna zabudowa miasta, uwzględniająca jego naturalne warunki geograficzno-krajobrazowe oraz charakter zabytkowy, zachowanie walorów krajobrazowych i ochronę środowiska naturalnego, promocja miasta”. Dobro mieszkańców w ogóle się na tej liście nie znalazło. Jest natomiast, w tym samym paragrafie, jeszcze taki punkt: „Organy miasta winny (…) działać w sposób przysparzający miastu dochodów oraz racjonalizujący wydatki.” Hm. Zapisy te brzmią jak gdyby to był statut firmy, a nie statut miasta. Zmieńmy więc go. (więcej…)

18 Gru
2010
Marcin Gerwin

Richard B. Alley, prof. nauk o ziemi, na spotkaniu w amerykańskim kongresie.

Jednym z najciekawszych pomysłów na usprawnienie działania sopockiej rady miasta jest zapisanie w statucie możliwości powoływania doradców społecznych. Chodzi tu o to, by zapewnić wsparcie merytoryczne dla radnych w pracach komisji, a w konsekwencji o podejmowanie lepszych decyzji. W poprzedniej kadencji zdarzało się, że radni zapraszali gości na spotkania komisji, właśnie w charakterze doradców, co jest jak najbardziej OK, jednak funkcję doradcy można zapisać formalnie w statucie Sopotu, wraz z prawem do zabierania głosu w dyskusji. Doradców społecznych mogłyby powoływać wszystkie kluby oraz komisja jako całość. W praktyce oznaczałoby to, że na przykład w spotkaniu komisji rozwoju przestrzennego mogłoby, oprócz radnych, brać udział także 5 architektów lub urbanistów, którzy opiniowaliby projekty uchwał. Zapis w statucie, który wprowadzałby funkcję doradcy społecznego, może wyglądać w taki sposób: (więcej…)

17 Gru
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: European Parliament/Flickr.

To jedna z najbardziej oczywistych poprawek, jakie warto zrobić w statucie Sopotu - chodzi o głosowania imienne. Dzięki temu będzie wiadomo, jak radni głosowali w poszczególnych sprawach. Dziś wynik głosowania, w sprawie ważnej dla mieszkańców, może przestawiać się tak: 12 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymało się”. Kto jednak był za? Kto był przeciw? Nie wiadomo. Statut Sopotu dopuszcza już dziś głosowania imienne, jednak nie jest to automatyczne, a odbywa się tylko wyjątkowo, kiedy ktoś z radnych zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego. Głosowanie imienne może być jednak domyślne, a jego wyniki mogą być publikowane w internecie tak, by mieszkańcy mieli do nich łatwy dostęp. (więcej…)

16 Gru
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: Takver/Flickr.

Statuty miast to wbrew pozorom całkiem ciekawa rzecz, z obywatelskiego punktu widzenia, jest w nich parę drobiazgów, na które warto zwrócić uwagę. Chciałem napisać, za ustawą, że statut określa ustrój miasta, lecz byłoby to zdecydowanie zbyt wiele powiedziane, bo większość spraw dotyczących ustroju miast jest odgórnie narzucona w ustawach, choć są kwestie, jak choćby inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, o których każde miasto czy gmina wiejska mogą decydować samodzielnie. Inicjatywa uchwałodawcza została przetestowana w Sopocie na dwóch projektach i szybko okazało się, że jej obecna wersja, która jest zapisana w statucie, ma dziury. Nowa wersja, którą planujemy wkrótce zgłosić w ramach obywatelskiego projektu poprawek do statutu Sopotu, przedstawia się następująco: (więcej…)

Previous