o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
�ywno�� ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las�w
produkty energoszcz�dne
kawa
fairtrade
rybo��wstwo
��wie i delfiny
inne


Znak ten oznacza, �e przy po�owie tu�czyk�w nie gin� delfiny ani wieloryby oraz, �e nie odnosz� powa�nych ran i �e nie u�yto sieci dryfuj�cych.
Znak ten oznacza, �e przy po�owie tu�czyk�w �miertelno�� delfin�w nie przekracza 1 %.
NNOA Magazine
MBGnet
Znak ten oznacza, �e przy po�owie krewetek �miertelno�� ��wi zosta�a ograniczona do minimum.
In Search of a Policy Formula for Marine Turtle Conservation in the South East Asian and Indian Ocean Region
Turtle Safe Shrimp Campaign