o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
woda
>> oszcz�dzaj wod�
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr�d
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
�mieci
w �azience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz�t
>> kuchnia i katering
>> wn�trze pomieszczenia
bior�norodno��
w ogrodzie
transport

 


TRANSPORT


- Przekonaj si� do roweru (zyskuje nie tylko �rodowisko, ale i twoje zdrowie).


- Zamiast samochodu korzystaj z publicznego transportu.

- Je�li u�ywasz samochodu, spraw, by odbywa�o si� to jak najmniejszym kosztem �rodowiska.
  >> U�ywaj paliwa bezo�owiowego.

  >> Je�li mo�esz u�ywaj biopaliwa.

  >> Je�li mo�esz przerzu� si� na gaz.

  >> Zmieniaj olej tylko w serwisie.

  >> U�ywaj opon wysokiej jako�ci, z kt�rych b�dziesz m�g� korzysta� przez d�ugi czas.

  >> Myj�c samoch�d u�ywaj wiadra z wod�, a nie wody bie��cej z w�a. Je�li pos�ugujemy si� wod� w wiadrze wystarczy nam ok. 20 litr�w wody, w�em zu�ywamy 100 - 200 litr�w.