o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
woda
>> oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr´┐Żd
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
´┐Żmieci
w ´┐Żazience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz´┐Żt
>> kuchnia i katering
>> wn´┐Żtrze pomieszczenia
bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż
w ogrodzie
transport

 


ZMNIEJSZ ILO´┐Ż´┐Ż SWOICH ´┐ŻMIECI:


- Ogranicz ilo´┐Ż´┐Ż niepotrzebnych opakowa´┐Ż

- U´┐Żywaj produkt´┐Żw, kt´┐Żre mo´┐Żna u´┐Ży´┐Ż ponownie (nie s´┐Ż jednorazowe)

- Naprawiaj zamiast wyrzuca´┐Ż

- U´┐Żywaj parokrotnie niekt´┐Żrych produkt´┐Żw


- Po´┐Życzaj, wypo´┐Życzaj dziel si´┐Ż z innymi rzeczami, kt´┐Żrych rzadko u´┐Żywasz.


- Odpady toksyczne (np. zu´┐Żyte baterie) wyrzucaj do przeznaczonych do tego celu pojemnik´┐Żw - pytaj o nie w urz´┐Żdzie swojej gminie. Zobacz jakie odpady niebezpieczne powstaj´┐Ż w ttwoim domu - co z nimi zrobi´┐Ż, jak zmniejszy´┐Ż ich ilo´┐Ż´┐Ż.


- Sprzedaj lub oddaj innym rzeczy, kt´┐Żre chcesz wyrzuci´┐Ż.


- Bierz udzia´┐Ż w recyklingu


- Zbuduj kompostownik


- Zach´┐Żcaj innych do zmniejszania liczby swoich ´┐Żmieci.

- Szukaj w´┐Żasnych sposob´┐Żw na zmniejszenie ilo´┐Żci ´┐Żmieci jak na przyk´┐Żad: hu´┐Żtawka dla dzieci z opony.