o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

PRODUKTY ENERGOOSZCZ´┐ŻDNE TE´┐Ż MAJ´┐Ż SWOJE ZNAKI
Mo´┐Żemy je znale´┐Ż´┐Ż na przyk´┐Żad na monitorach komputerowych, pralkach, zmywarkach, lod´┐Żwkach, video, etc.

Energy Star

Produkty z tym znakiem oznaczaj´┐Ż, ´┐Że s´┐Ż one przyjazne ´┐Żrodowisku gdy´┐Ż zu´┐Żywaj´┐Ż tylko niezb´┐Żdn´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż energii potrzebn´┐Ż do pracy. Im mniej energii zu´┐Żywamy tym mniej energii musz´┐Ż produkowa´┐Ż elektrownie, co powoduje zredukowanie emisji gaz´┐Żw cieplarnianych i poprawia jako´┐Ż´┐Ż powietrza.
U´┐Żywaj´┐Żc produkty z tym znakiem mo´┐Żemy obni´┐Ży´┐Ż tak´┐Że nasze wydatki o 20 do 30%.

Ponad 40 kategorii produkt´┐Żw jest oznaczonych tym znakiem. Zaliczy´┐Ż do nich mo´┐Żemy min.: pralki, zmywarki, lod´┐Żwki, r´┐Żnego rodzaju grzejniki jak i wentylatory, sprz´┐Żt RTV i AGD, sprz´┐Żt biurowy itp.


TCO Development

Tego typu etykiet´┐Ż znajdziemy na komputerach, monitorach i klawiaturach. Jest ona unikalna jako ´┐Że obejmuje nie tylko wp´┐Żyw na ´┐Żrodowisko ale r´┐Żwnie´┐Ż na cz´┐Żowieka. Tak wi´┐Żc produkty z tak´┐Ż etykiet´┐Ż s´┐Ż bezpieczne dla ´┐Żrodowiska i dla nas.

Aby sprz´┐Żt komputerowy otrzyma´┐Ż tak´┐Ż etykiet´┐Ż musi spe´┐Żnia´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce warunki:
- niskie zu´┐Życie energii
- minimalne u´┐Życie chlorowanych i bromowanych substancji op´┐Żniaj´┐Żcych palenie si´┐Ż, oraz metali ci´┐Żkich takich jak rt´┐Ż´┐Ż i kadm
- zaprojektowanie do ´┐Żatwej rozbi´┐Żrki i recyklingu
- spe´┐Żniaj´┐Żce wymogi ISO 14001 lub standardy EMAS

Znak "Umweltbaum"
Niemieckie oznaczenie produktu
energo- i wodooszcz´┐Żdnego.