o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

Znaki "OZONE FRIENDLY"

Znak "ozone-friendly" mo´┐Żemy znale´┐Ż´┐Ż najcz´┐Żciej na dezodorantach i lod´┐Żwkach. Oznacza on, ´┐Że produkt nie zawiera freon´┐Żw - gaz´┐Żw typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC), kt´┐Żre przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż do niszczenia pow´┐Żoki ozonowej.

Produkt mo´┐Że te´┐Ż by´┐Ż oznaczony napisem: OZON FREUNDLICH, ohne FCKW lub CFC FREE

      

   

Poczytaj wi´┐Żcej o pow´┐Żoce ozonowej.