o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

Znak ten oznacza przydatno´┐Ż´┐Ż opakowania do jego wielokrotnego u´┐Żytku.
Rozporz´┐Żdzenie Ministra ´┐Żrodowiska w sprawie oznaczenia opakowa´┐Ż

Znak taki oznacza przydatno´┐Ż´┐Ż opakowania do recyklingu.
Rozporz´┐Żdzenie Ministra ´┐Żrodowiska w sprawie oznaczenia opakowa´┐Ż

Znak recyklingu
Oznacza, ´┐Że opakowanie zosta´┐Żo wyprodukowane z surowc´┐Żw pochodz´┐Żcych z recyklingu (na przyk´┐Żad z papieru z makulatury). W tym przypadku udzia´┐Ż surowc´┐Żw z recyklingu to 65%.

Zobacz oznaczenia opakowa´┐Ż biodegradowalnych
Zobacz inne oznaczenia opakowa´┐Ż