o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
 

   Earth Conservation jest grup´┐Ż non-profit, za´┐Żo´┐Żon´┐Ż w 2003 roku, kt´┐Żrej podstawowym celem jest dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż na rzecz zr´┐Żwnowa´┐Żonego rozwoju. Zajmujemy si´┐Ż wyszukiwaniem rozwi´┐Żza´┐Ż, kt´┐Żre pozwalaj´┐Ż na proste ´┐Życie w harmonii z przyrod´┐Ż. Nasze zainteresowania obejmuj´┐Ż m.in. le´┐Żne ogrody, ekologiczne ogrodnictwo, uzdatnianie wody, gromadzenie wody deszczowej, odnawialne ´┐Żr´┐Żd´┐Ża energii, transport, a tak´┐Że ekonomi´┐Ż i polityk´┐Ż. Prowadzimy projekty edukacyjne, oferujemy konsultacje dla firm, gospodarstw rolnych, gmin lub ministerstw i wspieramy organizacje pozarz´┐Żdowe dzia´┐Żaj´┐Żce w krajach rozwijaj´┐Żcych si´┐Ż.
   W 2006 roku zdecydowali´┐Żmy si´┐Ż zmieni´┐Ż nasz status prawny i od tego czasu Earth Conservation to grupa nieformalna.

     Nasi partnerzy
 Zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj

Marcin Gerwin

Uzdatnianie wody i kuchenki s´┐Żoneczne

Anna Rymszewicz

Redaktor

Dorota Szcz´┐Żsna

Dzia´┐Ż promocji

Rafa´┐Ż Cheda

Projekty graficzne

Marek Cherek

Webmaster

Maciej Jaros