o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
woda
>> oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr´┐Żd
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
´┐Żmieci
w ´┐Żazience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz´┐Żt
>> kuchnia i katering
>> wn´┐Żtrze pomieszczenia
bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż
w ogrodzie
transport

 


W ´┐ŻAZIENCE

- U´┐Żywaj detergent´┐Żw (´┐Żrodk´┐Żw pior´┐Żcych i czyszcz´┐Żcych), kt´┐Żre jak najmniej szkodz´┐Ż ´┐Żrodowisku:

  >> Kupuj detergenty z eko-znakami.

  >> U´┐Żywaj produkt´┐Żw ulegaj´┐Żcych biodegradacji.

  >> Kupuj proszki do prania z jak najmniejsz´┐Ż zawarto´┐Żci´┐Ż fosforan´┐Żw.

  >> Unikaj ´┐Żrodk´┐Żw ´┐Żr´┐Żcych do mycia sedesu, s´┐Ż niebezpieczne dla ´┐Żrodowiska. (do mycia sedesu wystarczy ocet)

  >> Zobacz jakie substancje szkodliwe znajduj´┐Ż si´┐Ż w twoim domu i czego mo´┐Żesz u´┐Żywa´┐Ż zamiast nich

  >> Nie wylewaj substancji toksycznych do zlewu lub kana´┐Żu.

- U´┐Żywaj pojemnik´┐Żw do wielokrotnego nape´┐Żniania, na przyk´┐Żad na p´┐Żyn do p´┐Żukania prania.


- Nie wrzucaj odpad´┐Żw do muszli klozetowej.


- Kupuj papier toaletowy pochodz´┐Żcy z recyclingu.


- Kupuj kosmetyki, kt´┐Żrych opakowanie pochodzi z recyclingu, a sam produkt nie jest testowany na zwierz´┐Żtach (znaczek z kr´┐Żliczkiem).


- Oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż:

  >> Je´┐Żli mo´┐Żesz u´┐Żywaj prysznica zamiast k´┐Żpa´┐Ż si´┐Ż w wannie (pod prysznicem zu´┐Żywamy oko´┐Żo 15 -30 litr´┐Żw wody, w wannie 100 i wi´┐Żcej).

  >> Zamontuj w swoim prysznicu specjaln´┐Ż ko´┐Żc´┐Żwk´┐Ż (ogranicznik przep´┐Żywu wody) powoduj´┐Żc´┐Ż, ´┐Że b´┐Żdziesz zu´┐Żywa´┐Ż mniej wody.

  >> Zakr´┐Żcaj dok´┐Żadnie kran i uszczelnij wszelkie przecieki (ka´┐Żde 60 - 80 kropli/min kapi´┐Żce z kranu to strata 20 -25 l/dob´┐Ż).

  >> Sprawd´┐Ż czy ma ´┐Żadnych przeciek´┐Żw w muszli klozetowej (strumie´┐Ż o szeroko´┐Żci 0,5 cm to utrata 300 - 500 l wody na dob´┐Ż).

  >> Nie pierz pod bie´┐Ż´┐Żc´┐Ż wod´┐Ż.

  >> Myj´┐Żc z´┐Żby u´┐Żywaj kubeczka i nie gol si´┐Ż przy odkr´┐Żconym kranie.

  >> Mo´┐Żesz r´┐Żwnie´┐Ż zamontowa´┐Ż system do spuszczania wody w toalecie, dzi´┐Żki kt´┐Żremu wybierasz ma´┐Ż´┐Ż lub wi´┐Żksz´┐Ż ilo´┐Ż´┐Ż wody do spuszczania (w zale´┐Żno´┐Żci od potrzeb:)) W ten spos´┐Żb nie marnuje si´┐Ż wiele litr´┐Żw wody.

  >> Zamontuj w swoim domu licznik zu´┐Żywanej wody - twoja oszcz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż zmniejszy r´┐Żwnie´┐Ż twoje rachunki.

  >> Pami´┐Żtaj o praniu tylko przy ca´┐Żkowitym wype´┐Żnieniu pralki oraz stosuj namaczanie bielizny przed praniem zamiast prania wst´┐Żpnego.
- Oszcz´┐Żdzaj energi´┐Ż:
  >> U´┐Żywaj energooszcz´┐Żdnych ´┐Żar´┐Żwek.

  >> Przy zakupie pralki zwr´┐Ż´┐Ż uwag´┐Ż na eko znak m´┐Żwi´┐Żcy o tym, ´┐Że produkt jest energooszcz´┐Żdny.

  >> Korzystaj z pralki tak, by zu´┐Żywa´┐Ża ona jak najmniej energii.