o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
woda
>> oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr´┐Żd
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
´┐Żmieci
w ´┐Żazience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz´┐Żt
>> kuchnia i katering
>> wn´┐Żtrze pomieszczenia
bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż
w ogrodzie
transport

 


W KUCHNI

- U´┐Żywaj ekologicznego p´┐Żynu do zmywania naczy´┐Ż (z eko-znakami)


- U´┐Żywaj pojemnik´┐Żw do wielokrotnego nape´┐Żniania, na przyk´┐Żad na p´┐Żyn do zmywania naczy´┐Ż


- Przechowuj produkty ´┐Żywno´┐Żciowe w pojemnikach zamiast owija´┐Ż je foli´┐Ż


- Segreguj odpady


- Kupuj´┐Żc lod´┐Żwk´┐Ż wymagaj by by´┐Ża ona przyjazna dla ´┐Żrodowiska - energooszcz´┐Żdna i ze znaczkiem "ozone friendly"


- Oszcz´┐Żdzaj energi´┐Ż:

  >> U´┐Żywaj energooszcz´┐Żdnych ´┐Żar´┐Żwek

  >> Przy zakupie lod´┐Żwki lub zmywarki zwr´┐Ż´┐Ż uwag´┐Ż na eko-znak m´┐Żwi´┐Żcy o tym, ze produkt jest energooszcz´┐Żdny

  >> Korzystaj z lod´┐Żwki tak by zu´┐Żywa´┐Ża ona jak najmniej energii >>wi´┐Żcej

- Oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż:
  >> Zakr´┐Żcaj dok´┐Żadnie kran i uszczelnij wszelkie przecieki

  >> Zmywaj´┐Żc naczynia odkr´┐Żcaj kran tylko kiedy potrzebujesz

  >> Opracuj oszcz´┐Żdn´┐Ż technik´┐Ż zmywania (np. jedna komora z p´┐Żynem, druga do p´┐Żukania)
- Oszcz´┐Żdzaj gaz w kuchence gazowej:
  >> Sprawd´┐Ż czy masz dobrze wyregulowany palnik kuchenki gazowej. Mo´┐Żesz zaoszcz´┐Żdzi´┐Ż do 10% zu´┐Żytego gazu.

  >> Powinni´┐Żmy u´┐Żywa´┐Ż garnk´┐Żw, kt´┐Żrych ´┐Żrednica jest dwa razy wi´┐Żksza od ´┐Żrednicy wie´┐Żca promieniowego palnika. Oszcz´┐Żdzasz w ten spos´┐Żb do ok. 60% gazu.

  >> Nakrycie naczynia szczelna pokrywk´┐Ż to oszcz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż 13% gazu.

  >> Stosowanie szybkowaru to oszcz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż energii nawet do 40%. Przy zastosowaniu garnk´┐Żw ze stali szlachetnej mo´┐Żliwe jest zmniejszenie zu´┐Życia energii niezb´┐Żdnej do przyrz´┐Żdzenia potraw w granicach 40-60%.

  >> Mo´┐Żesz r´┐Żwnie´┐Ż dobra´┐Ż kszta´┐Żt i wielko´┐Ż´┐Ż naczynia do gotowania r´┐Żnych potraw. Przyspieszy to gotowanie i przez to zmniejszy zu´┐Życie energii. >>zobacz przyk´┐Żad