o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

 
Korzy´┐Żci dla producent´┐Żw z posiadania eko-znaku

W ostatnich latach wzros´┐Ża ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż ekologiczna konsument´┐Żw. Coraz cz´┐Żciej czynnikiem decyduj´┐Żcym przy zakupie produktu jest nie tylko jego jako´┐Ż´┐Ż, ale tak´┐Że spos´┐Żb jego wytwarzania.

Eko-znak opr´┐Żcz swojej funkcji ekologicznej i informacyjnej spe´┐Żnia r´┐Żwnie´┐Ż funkcj´┐Ż stymulacyjn´┐Ż i marketingow´┐Ż. Te dwie ostatnie przyczyniaj´┐Ż si´┐Ż do sukcesu firm, kt´┐Żre zdecydowa´┐Ży si´┐Ż na ekoznakowanie swoich produkt´┐Żw.
Firmy decyduj´┐Żce si´┐Ż na procedur´┐Ż certyfikacyjn´┐Ż w celu uzyskania eko-znaku:
  • wzmacniaj´┐Ż swoj´┐Ż pozycj´┐Ż na rynku- wyrabianie marki produktu,

  • informuj´┐Ż konsumenta oraz partner´┐Żw biznesowych o nowoczesnym zarz´┐Żdzaniu na ka´┐Żdym etapie produkcji, w´┐Ż´┐Żczaj´┐Żc pozyskiwanie surowca oraz recycling,

  • spe´┐Żniaj´┐Ż wszelkie uregulowania prawne st´┐Żd s´┐Ż wiarygodnym partnerem biznesowym,

  • mog´┐Ż zaistnie´┐Ż na zagranicznych rynkach ze wzgl´┐Żdu na wysok´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż swoich produkt´┐Żw,

  • podnosz´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż swoich produkt´┐Żw oraz wprowadzaj´┐Ż nowe technologie,

  • wyprzedzaj´┐Ż konkurencyjne firmy poprzez ´┐Żwiadom´┐Ż i nowoczesn´┐Ż strategi´┐Ż rozwoju.
Eko-znak to nowoczesny spos´┐Żb promocji produktu oraz firmy w zgodzie ze zr´┐Żwnowa´┐Żonym rozwojem, kt´┐Żry jest gwarancj´┐Ż d´┐Żugoterminowych korzy´┐Żci dla producenta.