o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

"Shade-grown coffee"
Kawa, kt´┐Żra dojrzewa´┐Ża w cieniu innych drzew


         


Co oznacza "shade-grown coffee"?

"Shade-grown coffee" oznacza, ´┐Że kawa ros´┐Ża w cieniu innych drzew. Jest to naturalne ´┐Żrodowisko kawy. W praktyce oznacza to, ´┐Że plantator nie wycina lasu, a wr´┐Żcz przeciwnie - dba o niego. Dzi´┐Żki temu zachowany jest las tropikalny i jego bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż. Za´┐Ż´┐Żenie zwyk´┐Żej plantacji kawy (uprawa w s´┐Żo´┐Żcu) wymaga wyci´┐Żcia tysiecy drzew. S´┐Ż to zazwyczaj cenne lasy tropikalne. Jest to r´┐Żwnoznaczne ze zniszczeniem wielu siedlisk zwierz´┐Żt, a w szczeg´┐Żlno´┐Żci siedlisk ptak´┐Żw (r´┐Żwnie´┐Ż tych, kt´┐Żre zimuj´┐Ż w ciep´┐Żych krajach). Szacuje sie, ´┐Że na tzw. "sun coffe plantations" jest o 97% mniej gatunk´┐Żw ptak´┐Żw ni´┐Ż na shade-grown plantations. Ponadto, plantacje takie nie maj´┐Ż naturalnej ochrony przed chorobami, dlatego zu´┐Żywane s´┐Ż ogromne ilosci pestycyd´┐Żw i herbicyd´┐Żw.

Zobacz jakie gatunki ptak´┐Żw znajduj´┐Ż schronienie na zim´┐Ż na plantacjach kawy "shade grown" (ang).

Inne korzy´┐Żci:
>> kawa dojrzewa d´┐Żu´┐Żej w cieniu i przez to uzyskuje lepszy smak
>> na takiej plantacji cz´┐Żsto rosn´┐Ż drzewa owocowe, co daje dodatkowe wy´┐Żywienie dla rodziny plantatora
>> owady, ´┐Żyjace w lesie ,doskonale chroni´┐Ż rosliny przed chorobami, dlatego nie ma potrzeby u´┐Żywania chemicznych ´┐Żrodk´┐Żw ochrony ro´┐Żlin
>> las u´┐Ży´┐Żnia gleb´┐Ż dzi´┐Żki czemu nie ma problemu z wysokim pH ( jak przy nawo´┐Żeniu)


Certyfikaty shade-grown coffee przyznaj´┐Ż:

Smithsoniam Migratory Birds Center
Environmental Choice Program

Kawa "Bird Friendly ®"
Certyfikat "Bird Friendly" oznacza, ´┐Że kawa by´┐Ża uprawiana na farmach w Ameryce ´┐Żaci´┐Żskiej, kt´┐Żre zapewniaj´┐Ż dobre, le´┐Żne siedlisko dla ptak´┐Żw. Kawy "Bird Friendly" uprawiane s´┐Ż w cieniu drzew, w ekologiczny spos´┐Żb, bez u´┐Żywania pestycyd´┐Żw.Je´┐Żli chcesz dowiedzie´┐Ż si´┐Ż wi´┐Żcej o uprawie kawy i ´┐Życiu farmer´┐Żw, obejrzyj film Black Gold.
Zobacz tak´┐Że artyku´┐Ż na BBC News (ang.)