o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
woda
>> oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr´┐Żd
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
´┐Żmieci
w ´┐Żazience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz´┐Żt
>> kuchnia i katering
>> wn´┐Żtrze pomieszczenia
bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż
w ogrodzie
transport

Za´┐Ż´┐Ż lokaln´┐Ż inicjatyw´┐Ż
rozwojow´┐Ż w swojej
miejscowo´┐Żci


   Czy wiesz, ´┐Że...

- Energia pochodz´┐Żca ze spalania paliw kopalnych (np. w´┐Żgiel, ropa) przyczynia si´┐Ż do zanieczyszczenia powietrza, powstawania kwa´┐Żnych deszcz´┐Żw oraz do ocieplania si´┐Ż klimatu.

- ´┐Żar´┐Żwka energooszcz´┐Żdna w por´┐Żwnaniu ze zwyk´┐Ż´┐Ż zu´┐Żywa ok. 5 razy mniej energii i ´┐Żwieci 6-10 razy d´┐Żu´┐Żej.

- Ka´┐Żdy kilometr przejechany prywatnym samochodem to dwukrotnie lub trzykrotnie wi´┐Żksze zu´┐Życie paliwa ni´┐Ż kilometr przejechany transportem publicznym.

- Potrzeba oko´┐Żo 500 ton wody aby wyprodukowa´┐Ż 1 samoch´┐Żd.

- W por´┐Żwnaniu ze zwyk´┐Ż´┐Ż produkcj´┐Ż papieru przy produkcji papieru z recyklingu wytwarzanych jest o 74 % mniej zanieczyszcze´┐Ż powietrza i o 35% mniej zanieczyszcza si´┐Ż wod´┐Ż. W 1921 roku 20% papieru pochodzi´┐Żo z recyklingu. Obecnie liczba ta wzros´┐Ża zaledwie do 38%.

- Na wyprodukowanie jednej tony papieru pierwszego gatunku potrzeba oko´┐Żo 17 ´┐Żywych drzew. Jedno wydanie popularnej wielkonak´┐Żadowej gazety poch´┐Żania oko´┐Żo 4000 drzew.

- Przeci´┐Żtna rodzina europejska zu´┐Żywa tygodniowo 1000 litr´┐Żw wody na sp´┐Żukanie toalety.

- Plastikowa butelka wyrzucona na ´┐Żmietnik rozk´┐Żada si´┐Ż oko´┐Żo 500 lat.

- 1 litr zu´┐Żytego oleju silnikowego wylany do kana´┐Żu lub rzeki moze zanieczy´┐Żci´┐Ż 1 milion litr´┐Żw wody.

- Na ´┐Żwiecie ginie oko´┐Żo 2 miliony ptak´┐Żw i ssak´┐Żw rocznie tylko z powodu po´┐Żkniecia plastikowych odpad´┐Żw trafiaj´┐Żcych do m´┐Żrz i ocean´┐Żw.

- Przeci´┐Żtny Polak wyrzuca oko´┐Żo 280 kg odpad´┐Żw domowych rocznie.


Polecamy: kampania "kupuj odpowiedzialnie!" >>

Nasze codzienne wybory na zakupach mog´┐Ż wspiera´┐Ż odpowiedzialne firmy, kt´┐Żre troszcz´┐Ż si´┐Ż o spo´┐Żeczne i ´┐Żrodowiskowe konsekwencje swej dzia´┐Żalno´┐Żci. Mog´┐Ż te´┐Ż powodowa´┐Ż zmiany w sposobach dzia´┐Żania wielkich korporacji i hipermarket´┐Żw. Tak ju´┐Ż si´┐Ż dzieje! Sklepy coraz cz´┐Żciej sprzedaj´┐Ż produkty przyjazne dla ´┐Żrodowiska czy ´┐Żywno´┐Ż´┐Ż produkowan´┐Ż metodami ekologicznymi, gdy´┐Ż coraz wi´┐Żcej klient´┐Żw zwraca na to uwag´┐Ż. Organizator kampanii - Polska Zielona Sie´┐Ż  ...wi´┐Żcej