o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
woda
>> oszcz´┐Żdzaj wod´┐Ż
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr´┐Żd
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
´┐Żmieci
w ´┐Żazience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz´┐Żt
>> kuchnia i katering
>> wn´┐Żtrze pomieszczenia
bior´┐Żnorodno´┐Ż´┐Ż
w ogrodzie
transport

 


ENERGIA > PR´┐ŻD W TWOIM DOMU

- Je´┐Żli masz wyb´┐Żr wybierz dostawc´┐Ż energii elektrycznej pochodz´┐Żcej ca´┐Żkowicie lub cz´┐Żciowo z odnawialnych ´┐Żr´┐Żde´┐Ż energii.


- Korzystaj ze sprz´┐Żtu elektrycznego tak, by zu´┐Żywa´┐Ż jak najmniej energii:

  1. Elektryczny sprz´┐Żt gospodarstwa domowego:

  lod´┐Żwka
  pralka
  ´┐Żelazko


  2. Sprz´┐Żt audio-video: telewizor, radio, magnetofon

    >> Sprz´┐Żt taki powinien by´┐Ż w´┐Ż´┐Żczony tylko, je´┐Żli kto´┐Ż z niego korzysta.

    >> Je´┐Żli nie u´┐Żywasz danego sprz´┐Żtu wy´┐Ż´┐Żcz go zupe´┐Żnie tzn. nie zostawiaj go na tzw. stand-by mode -jest to zupe´┐Żnie niepotrzebne zu´┐Życie energii w twoim domu.


  3. O´┐Żwietlenie:

    >> O´┐Żwietlenie ma najwi´┐Żkszy udzia´┐Ż w zu´┐Życiu pr´┐Żdu w twoim domu - ok. 40%.

    >> ´┐Żar´┐Żwki energooszcz´┐Żdne mog´┐Ż wydawa´┐Ż si´┐Ż drogie, ale we´┐Ż pod uwag´┐Ż, ´┐Że ´┐Żar´┐Żwka taka zu´┐Żywa ok. 5 razy mniej energii i ´┐Żwieci 6 - 10 razy d´┐Żu´┐Żej. W rzeczywisto´┐Żci u´┐Żywaj´┐Żc ´┐Żar´┐Żwek energooszcz´┐Żdnych oszcz´┐Żdzamy nie tylko pr´┐Żd, ale i pieni´┐Żdze i dbamy o ´┐Żrodowisko.

    >> Wy´┐Ż´┐Żczanie ´┐Żwiat´┐Ża nie zawsze si´┐Ż op´┐Żaca...

  Udowodniono eksperymentalnie, ze wy´┐Ż´┐Żczania ´┐Żwiat´┐Ża op´┐Żaca si´┐Ż jedynie, gdy ponowne zapalenie ´┐Żwiat´┐Ża nie nast´┐Żpi w przeci´┐Żgu 8 minut. W przeciwnym razie zu´┐Żywamy o wiele wi´┐Żcej energii przy samym w´┐Ż´┐Żczaniu ´┐Żwiat´┐Ża ni´┐Ż ta sama ´┐Żar´┐Żwka zu´┐Żywa pr´┐Żdu podczas ´┐Żwiecenia przez 8 minut. Dzieje sie tak, gdy´┐Ż du´┐Żo pr´┐Żdu potrzeba na nagrzanie ´┐Żar´┐Żwki. Niestety w przypadku ´┐Żar´┐Żwek energooszcz´┐Żdnych energii tej potrzeba jeszcze wi´┐Żcej.