o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne


    Wyb´┐Żr produktu z eko-znakiem to jeden ze sposob´┐Żw, dzi´┐Żki kt´┐Żremu ka´┐Żdy z nas mo´┐Że mie´┐Ż sw´┐Żj udzia´┐Ż w ochronie przyrody. Wymagaj´┐Żc, by produkty, kt´┐Żre kupujemy posiada´┐Ży eko-znaki dbamy o siedliska ptak´┐Żw, czyste rzeki, a nawet o zachowanie las´┐Żw tropikalnych czy delfin´┐Żw. Konsument ma ogromny wp´┐Żyw na to czy produkt zosta´┐Ż wytworzony z trosk´┐Ż o ´┐Żrodowisko przez samo to, ´┐Że mo´┐Że go kupi´┐Ż lub te´┐Ż nie.
Eko-znak informuje o tym, ´┐Że produkt zosta´┐Ż wykonany z trosk´┐Ż o ´┐Żrodowisko. Przy jego produkcji nie dosz´┐Żo do ska´┐Żenia wody, gleby lub powietrza. Zwykle te´┐Ż produkt lub jego cz´┐Żci nadaj´┐Ż si´┐Ż do powt´┐Żrnego przetworzenia. G´┐Ż´┐Żwne eko-znaki (Produkt Ekologiczny, Niebieski Anio´┐Ż) informuj´┐Ż o tym, ´┐Że ca´┐Ży cykl ´┐Życia produktu, to znaczy od jego powstania, poprzez u´┐Żywanie a´┐Ż do utylizacji jest przyjazny dla ´┐Żrodowiska. Inne z kolei m´┐Żwi´┐Ż o tym, ´┐Że produkt jest ekologiczny w pewnej kategorii jak na przyk´┐Żad Energy Star oznacza, ´┐Że produkt jest energooszcz´┐Żdny. Certyfikaty ´┐Żywno´┐Żci natomiast maj´┐Ż na celu potwierdzenie, ´┐Że metody uprawy, nawo´┐Żenia i dba´┐Żo´┐Ż´┐Ż o gospodarstwo, spe´┐Żniaj´┐Ż standardy ekologiczne.

Korzy´┐Żci dla producent´┐Żw z posiadania eko-znaku
Poradnik: kupuj odpowiedzialnie!

Australia Austria Brazylia Chorwacja Czechy
Dania Filipiny Francja Hiszpania Holandia
Hong Kong Indie Japonia Kanada Katalonia
Niemcy jako pierwszy kraj w 1977 roku wprowadzi│y eko-znak. B│ŕkitny Anio│ jest zatem najstarszym oraz najbardziej znanym eko-znakiem. W 1996 roku a┐ 50% konsumentˇw deklarowa│o, ┐e w│aÂnie ten znak brali pod uwagŕ przy robieniu zakupˇw.Dzisiaj oko│o 3700 produktˇw posiada certyfikat B│ŕkitnego Anio│a. Znak ten przyznawany jest w bardzo wielu kategoriach. Nie obejmuje on jednak produktˇw ┐ywnoÂciowych i farmaceutycznych.
Korea Litwa Niemcy Norwegia Nowa Zelandia
W Polsce od 1998 przyznawany jest produktom polskim EKO-ZNAK. Znak ten oznacza: Brak negatywnych skutkˇw dla Ârodowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, u┐ytkowania i utylizacji wyrobu Kwiatek zwany tez margerytk▒ to eko-znak Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. Jest on przyznawany od 1992 roku w 21 kategoriach.
Polska Singapur Szwecja Tajwan UE
USA W´┐Żgry Izrael Chiny Zimbabwe
       
Tajlandia