o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

Znak FSC - Forest Stewardship Council
Rada Dobrej Gospodarki Le´┐Żnej

Znak ten informuje o tym, ´┐Że nasz produkt zrobiony jest z drewna, kt´┐Żre pochodzi z lasu zarz´┐Żdzanego ekologicznymi zasadami. Oznacza to ochron´┐Ż kluczowych siedlisk zwierz´┐Żt, las´┐Żw teren´┐Żw podmok´┐Żych i las´┐Żw pierwotnych. W lesie zarz´┐Żdzanym takimi zasadami ro´┐Żnie powierzchnia las´┐Żw li´┐Żciastych, nie stosuje si´┐Ż chemicznych ´┐Żrodk´┐Żw ochrony ro´┐Żlin, a martwe drzewa pozostawia si´┐Ż w lesie.
FSC Polska
Forest Stewardship Council

SmartWood, ustanowiony przez Rainforest Alliance w 1989 roku, to pierwszy na ´┐Żwiecie program certyfikuj´┐Żcy zr´┐Żwnowa´┐Żone le´┐Żnictwo i jego produkty takie jak surowiec drzewny, papier, meble, pod´┐Żogi, instrumenty muzyczne, czy syrop klonowy i brazylijskie orzechy.

SmartWood obejmuje swoim dzia´┐Żaniem wszystkie typy las´┐Żw (lasy tropikalne, stref umiarkowanych czy tajgi) oraz certyfikuje wszelkie le´┐Żne dzia´┐Żania od las´┐Żw naturalnych, poprzez le´┐Żnictwo plantacyjne, komercyjne przedsiewzi´┐Żcia na du´┐Ż´┐Ż skale po ma´┐Że rodzinne lub nale´┐Ż´┐Żce do ma´┐Żej spo´┐Żeczno´┐Żci lasy.

SmartWood jest akredytowany przez FSC. Produkt ze znakiem SmartWood musi zatem pochodzi´┐Ż z lasu zarz´┐Żdzanego zasadami wyznaczonymi przez FSC.
CSA International
American Tree Farm System
Zobacz "Certyfikacja ekologiczna w przemy´┐Żle drzewnym" - Materia´┐Ż informacyjny adresowany do ma´┐Żych i ´┐Żrednich firm przemys´┐Żu drzewnego w Polsce zainteresowanych wykorzystaniem ekologicznych certyfikat´┐Żw na rynkach Unii Europejskiej (WWF)