o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne


B´┐Ż´┐Żkitny Anio´┐Ż jest pierwszym i najstarszym znakiem zwi´┐Żzanym z ekologi´┐Ż. Znale´┐Ż´┐Ż go mo´┐Żemy na r´┐Żnych produktach, kt´┐Żre s´┐Ż przyjazne dla ´┐Żrodowiska. Znak powsta´┐Ż w 1977 roku w Niemczech i zosta´┐Ż zatwierdzony przez Ministerstwo ´┐Żrodowiska. Celem jego powstania by´┐Żo wyr´┐Żnienie produkt´┐Żw, kt´┐Żre s´┐Ż przyjazne ´┐Żrodowisku. Rezultatem tej kampanii by´┐Ża rywalizacja firm, kt´┐Żre zacz´┐Ży proponowa´┐Ż mo´┐Żliwie jak najbardziej ekologiczne produkty i us´┐Żugi. Logo z B´┐Ż´┐Żkitnym Anio´┐Żem odnios´┐Żo sukces. Obecnie u´┐Żywa je oko´┐Żo 170 przedsi´┐Żbiorstw a znale´┐Ż´┐Ż je mo´┐Żna na 3,800 produktach.

Znak ten przyznawany jest w ponad 80 kategoriach jak np. kasety video, lakiery, szczoteczki do z´┐Żb´┐Żw, opony, lampy solarne, papier toaletowy, papier z recyklingu, papier do wydruku, zabawki, etc. Powstaj´┐Ż te´┐Ż nowe kategorie w kt´┐Żrych b´┐Żdzie nadawany B´┐Ż´┐Żkitny Anio´┐Ż m.in.: telefony kom´┐Żrkowe.

Zobacz list´┐Ż z kryteriami dla poszczeg´┐Żlnych produkt´┐Żw
(Award> Award Procedure> Basic Criteria)

Co oznacza produkt z logo "B´┐Ż´┐Żkitny Anio´┐Ż" ?
B´┐Ż´┐Żkitny Anio´┐Ż promuje przedsi´┐Żbiorstwa tworz´┐Żce produkty bezpieczne zar´┐Żwno dla ´┐Żrodowiska jak i cz´┐Żowieka. Jest to zatem wyr´┐Żnienie dla tych produkt´┐Żw i us´┐Żug, kt´┐Żre s´┐Ż szczeg´┐Żlnie przyjazne dla ´┐Żrodowiska w szerokim znaczeniu tego s´┐Żowa. Ekonomiczne u´┐Żywanie surowc´┐Żw, produkcja, stosowanie, trwa´┐Żo´┐Ż´┐Ż u´┐Żytkowania oraz utylizacja - wszystkie te czynniki brane s´┐Ż pod uwag´┐Ż przy nadawaniu eko-znaku.Logo B´┐Ż´┐Żkitnego Anio´┐Ża sk´┐Żada si´┐Ż z 3 element´┐Żw:
  • ´┐Żrodowiskowy symbol Narod´┐Żw Zjednoczonych w formie niebieskiego ko´┐Ża z laurowym wie´┐Żcem i niebiesk´┐Ż figurka z rozpostartymi ramionami w ´┐Żrodku

  • tekst na kraw´┐Żdzi ko´┐Ża, kt´┐Żry dotyczy cech indywidualnego produktu (w tym przypadku m´┐Żwi on o tym, ze produkt wykonany jest z papieru pochodz´┐Żcego w 100% z recyklingu)

  • odniesienie do niezale´┐Żnej "Environmental Label" jury


  •