o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

Opakowania biodegradowalne s´┐Ż to takie opakowania, kt´┐Żre rozk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż podczas kompostowania (ulegaj´┐Ż degradacji biologicznej).

Plastiki biodegradowalne mo´┐Żemy rozpozna´┐Ż po oznaczeniach:

Produkt kt´┐Żry otrzyma ten znak jest w pe´┐Żni biodegradowalny i podczas kompostowania nie uwalnia ´┐Żadnych szkodliwych substancji. (tzn. moze by´┐Ż kompostowany ze zwyk´┐Żymi odpadkami organicznymi w miejskich kompostowniach).

Znak przyznawany jest przez DIN CERTCO´┐Ż(Niemiecki Instutut Standaryzacji)´┐Ż a opracowany zosta´┐Ż przez IBAW (International Biodegradable Polymers Association & Working Groups)

Znak ten przyznawany jest opakowaniom plastikowym, papierowym pokrytym plastikiem i kartonowym.
Opakowania tak oznakowane rozk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż (w warunkach typowych dla miejskich kompostowni) w takim samym tempie jak zwyk´┐Że domowe odpadki organiczne. Przyznawany przez Biodegradable Products Institute i ASTM American Society for Testing and Materials.

OK Compost - oznacza ´┐Że dane opakowanie ulegnie biodegradacji zar´┐Żwno w miejskiej kompostowni jak i przydomowym ogr´┐Żdku.

certyfikat przyznaje AIB-Vin´┐Żotte International (Belgia)

OK Biodegradable - znaczy ´┐Że dany produkt jest biodegradowalny w ´┐Żci´┐Żle okreslonych warunkach (np. w´┐Żziemi, wodzie s´┐Żodkiej, wodzie s´┐Żonej).

certyfikat przyznaje AIB-Vin´┐Żotte International (Belgia)

Jedynie opakowania ze znaczkiem "OK compost" b´┐Żd´┐Ż rozk´┐Żada´┐Ż si´┐Ż w kompo´┐Żcie przydomowym. Pozosta´┐Że opakowania wymagaj´┐Ż specjalnych warunk´┐Żw kompostowania.