o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
woda
>> oszcz�dzaj wod�
>> nie zanieczyszczaj wody
energia
>> pr�d
>> ogrzewanie
>> kuchenka gazowa
�mieci
w �azience
w kuchni
w sklepie
w biurze
>> papier
>> sprz�t
>> kuchnia i katering
>> wn�trze pomieszczenia
bior�norodno��
w ogrodzie
transport

 


BIORӯNORODNO��


- Urz�d� sw�j ogr�dek tak by mog�y zamieszka� w nim r�ne zwierz�ta.
>> wi�cej: drzewa i krzewy dla ptak�w


- W czasie ostrej zimy, je�li trzeba dokarmiaj ptaki.


- Nie dokarmiaj �ab�dzi wiosn�, latem i jesieni�.
>> wi�cej


- Je�li znajdziesz ranne zwierz� zanie� je do schroniska dla dzikich zwierz�t lub skontaktuj si� z weterynarzem.
>> wi�cej


- Nie u�ywaj pestycyd�w i herbicyd�w w swoim ogrodzie.


- Je�li mo�esz wspomagaj organizacje zajmuj�ce si� przyrod�.


- Kupuj �ywno�� ekologiczn�.


- Kupuj kosmetyki nie testowane na zwierz�tach.


- Je�li mo�esz zrezygnuj z jedzenia mi�sa lub ogranicz jego spo�ycie.


- Nie pozw�l, by gin�y gatunki zagro�one:

    >> W sklepie zoologicznym pro� o certyfikat pochodzenia zwierz�t. Walczysz w ten spos�b z nielegalnym handlem dzikimi zwierz�tami.
    wi�cej: WWF Polska, cites.pl

    >> Nie kupuj przedmiot�w z ko�ci s�oniowej, skorup ��wi, koralu, sk�r.

    >> Zobacz na co zwr�ci� uwag� podr�uj�c po �wiecie -TRAFFIC (ang)

    >>Zobacz jakich zakup�w unika� jad�c na Karaiby - WWF (ang)