o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
 
Mi´┐Żso i ekologia
Ze wzgl´┐Żdu na szybki wzrost sprzeda´┐Ży brazylijskiej wo´┐Żowiny przyspieszeniu uleg´┐Żo r´┐Żwnie´┐Ż tempo niszczenia Puszczy Amazo´┐Żskiej. „Kr´┐Żtko m´┐Żwiąc, hodowcy byd´┐Ża produkują kotlety mielone z brazylijskich las´┐Żw deszczowych”, stwierdza David Kaimowitz. Redakcja magazynu World Watch        >> wi´┐Żcej
Sk´┐Żd wzi´┐Ż´┐Ż wod´┐Ż
Dotychczas opady deszczu w Polsce sprzyja´┐Ży rolnictwu i wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż upraw nie wymaga´┐Ża nawadniania. Globalne ocieplanie si´┐Ż klimatu sprawia jednak, ´┐Że ekstremalne zjawiska pogodowe b´┐Żd´┐Ż pojawia´┐Ż si´┐Ż w Polsce cz´┐Żciej... Rolnicy maj´┐Ż teraz rok czasu, aby przygotowa´┐Ż si´┐Ż na nast´┐Żpne suche lato... Marcin Gerwin i Anna Rymszewicz        >> wi´┐Żcej
Warto´┐Ż´┐Ż zasob´┐Żw natury ´┐Żr´┐Żd´┐Żo: World Watch Magazine
Wbrew temu, co m´┐Żwi´┐Ż tradycyjne m´┐Żdro´┐Żci ekonomiczne, wi´┐Żksz´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż dla ´┐Żwiatowej ekonomii ma nie tyle wykorzystywanie zasob´┐Żw natury, co normalne funkcjonowanie zdrowych rzek, las´┐Żw i p´┐Żl. Janet N. Abramovitz
>> wi´┐Żcej
Niedostatek wody w Chinach ´┐Żr´┐Żd´┐Żo: World Watch Magazine
Nag´┐Ży spadek zasob´┐Żw wody potrzebnej do nawadniania p´┐Żl uprawnych w Chinach wywo´┐Ża´┐Ż rosn´┐Żcy niepok´┐Żj na ´┐Żwiecie. Wzrost zapotrzebowania na import zbo´┐Ża do Chin mo´┐Że doprowadzi´┐Ż do przekroczenia dost´┐Żpnych zasob´┐Żw eksportowych. Lester R. Brown i Brian Halweil
>> wi´┐Żcej
Kawa a tropikalny las ´┐Żr´┐Żd´┐Żo: World Watch Magazine
Kawa, je´┐Żli uprawiana we w´┐Ża´┐Żciwy spos´┐Żb mo´┐Że by´┐Ż jednym z niewielu przyk´┐Żad´┐Żw ludzkiej dzia´┐Żalno´┐Żci przemys´┐Żowej, kt´┐Żry w rzeczywisto´┐Żci mo´┐Że przywr´┐Żci´┐Ż dobry stan Ziemi. Brian Halweil
>> wi´┐Żcej