witamy na stronach  earth conservation 

Earth conservation - zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj, wsp´┐Żpraca rozwojowa.
Zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj to d´┐Ż´┐Żenie do poprawy jako´┐Żci ´┐Życia, przy zachowaniu r´┐Żwno´┐Żci spo´┐Żecznej, bior´┐Żnorodno´┐Żci i dostatku zasob´┐Żw naturalnych.  ...wi´┐Żcej
Praktyczne rozwi´┐Żzania w codziennym ´┐Życiu. Zobacz na co zwr´┐Żci´┐Ż uwag´┐Ż w kuchni, w ´┐Żazience czy na zakupach. Czasem wystarczy zmieni´┐Ż nasze przyzwyczajenia, by pom´┐Żc przyrodzie.  ...wi´┐Żcej

Sopocka Inicjatywa Rozwojowa >>
Zapraszamy na stron´┐Ż Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej! To, co proponujemy przede wszystkim, to demokracja uczestnicz´┐Żca. ...wi´┐Żcej
Zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj: w stron´┐Ż ´┐Życia w harmonii z przyrod´┐Ż >>
W ekologicznych miastach podstaw´┐Ż transportu nie s´┐Ż samochody, lecz chodzenie na piechot´┐Ż, jazda rowerem i czysty transport publiczny. Poruszanie si´┐Ż po mie´┐Żcie pieszo lub rowerem u´┐Żatwia tu zwi´┐Żz´┐Ża zabudowa i specjalnie przystosowane ulice. Mniejszy ruch samochodowy oznacza, ´┐Że potrzebna jest mniejsza ilo´┐Ż´┐Ż szerokich ulic. w ich miejsce mo´┐Żna za´┐Żo´┐Ży´┐Ż parki lub inne obszary zieleni.
 ...wi´┐Żcej
Kursy permakultury >>
Permakultura to ca´┐Żo´┐Żciowy system projektowania ekologicznych ogrod´┐Żw, farm czy wiosek. Nazwa angielska "permaculture" powsta´┐Ża z po´┐Ż´┐Żczenia dw´┐Żch s´┐Ż´┐Żw: permanent (trwa´┐Że) oraz agriculture (rolnictwo). Pe´┐Żny kurs trwa 2 tygodnie i obejmuje takie tematy, jak gleba, woda, energia, budynki, ogr´┐Żd i wiele innych.
 ...wi´┐Żcej
Multimedia >>
Obejrzyj filmy na temat zr´┐Żwnowa´┐Żonego rozwoju i permakultury, pos´┐Żuchaj wyk´┐Żad´┐Żw i prezentacji. Dowiedz si´┐Ż czym jest peak-oil i zobacz jak gromadzi´┐Ż wod´┐Ż deszczow´┐Ż. ...wi´┐Żcej
Earth Conservation "Zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj: w stron´┐Ż ´┐Życia w harmonii z przyrod´┐Ż" - Jan Berdo
  pobierz
The Worldwatch Institute "Raport o stanie ´┐Żwiata 2004 - temat przewodni: spo´┐Żecze´┐Żstwo konsumpcyjne"
  pobierz
Earth Policy Institute "Eko-ekonomia: tworzenie ekonomii dla ziemi" - Lester R. Brown
  pobierz
The Worldwatch Institute "State of the World 2008: Innovations for a Sustainable Economy"
  kup
Sierra Club "Ancient Futures: Learning from Ladakh" - H. Norberg-Hodge
  kup
Chelsea Green "Forest Gardening: Cultivating an Edible Landscape" - Robert Hart
  kup
Green Books "The Transition Handbook" - Rob Hopkins
  buy
Chelsea Green "Gaviotas: a Village to Reinvent the World" - Alan Weisman
  kup