28 lipca
2015
Marcin Gerwin

Zdjęcie: ITU Pictures/Flickr.

Nie, nie poddaliśmy się. Pięć lat temu złożyliśmy obywatelski projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizowania konsultacji społecznych w Sopocie. Ciągnęło się to potem przez kilka lat w komisji rady miasta, sporządzone zostały liczne opinie prawne, aż wreszcie, przy bodajże czwartej próbie poddania go pod głosowanie na sesji rady miasta, projekt został odrzucony przez radnych. Czy oznacza to, że to już koniec i na tym zamierzamy poprzestać? Oczywiście, że nie. Pora na nowe otwarcie - przedstawiamy nowy, udoskonalony regulamin konsultacji społecznych w Sopocie, który chcielibyśmy wkrótce wnieść jako projekt obywatelski.

Dlaczego jest to potrzebne? Mieszkańcy i mieszkanki Sopotu, jak również wielu innych miast w Polsce, pozbawieni są podstawowego prawa do złożenia formalnego wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w swoim mieście. Chcielibyśmy to zmienić. Proponujemy zatem, aby po zebraniu 100 podpisów wniosek o zorganizowanie konsultacji był poddawany pod głosowanie na sesji rady miasta. Proponujemy ponadto, aby po zebraniu 250 podpisów przeprowadzenie konsultacji było obowiązkowe. Nie powinno być bowiem tak, że prezydent lub radni mogą zablokować konsultacje społeczne, gdyż uważają, że rozmowa z mieszkańcami i mieszkankami jest dla nich z jakiegoś powodu niewygodna. Być może pewnego dnia taki obowiązek zostanie ujęty w ustawie, na dziś jednak chcielibyśmy spróbować zagwarantować to mieszkańcom i mieszkankom w prawie lokalnym.

Całkowitą nowością, w stosunku do poprzedniej wersji regulaminu konsultacji, jest możliwość przeprowadzania ich w jednej z dwóch form – pierwsza to zbieranie uwag od mieszkańców i mieszkanek w danej sprawie, czyli zupełnie tradycyjna wersja konsultacji społecznych. Na spotkaniach lub tylko w internecie, przedstawia się sprawę, a mieszkańcy i mieszkanki przesyłają na piśmie lub na adres email swoje uwagi w danym temacie (jeżeli organizowane są spotkania, wówczas uwagi można zgłaszać także ustnie). Na koniec zostaje sporządzone zestawienie wszystkich uwag, które zostały zgłoszone, wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia. Jeżeli jakaś uwaga została odrzucona, wówczas powinno być podane uzasadnienie, dlaczego tak się stało. Standard.

Znacznie bardziej ciekawa jest druga forma, a jest nią panel obywatelski. Jest to debata z udziałem losowo wybranej grupy mieszkańców, której skład odzwierciedla strukturę demograficzną miasta (pod względem rejonu zamieszkania, płci, wieku i poziomu formalnego wykształcenia). Dlaczego w ten sposób? Zależy nam na tym, aby konsultacje w szczególnie ważnych sprawach można było przeprowadzić z grupą, która będzie reprezentatywna. Chcielibyśmy ponadto, aby uczestnicy i uczestniczki dyskusji otrzymywali pełne i rzetelne informacje w danej sprawie. Najprościej rzecz ujmując, panel obywatelski powinien działać jak bezstronna ława przysięgłych, znana z amerykańskich sądów, która rozstrzyga, co jest najkorzystniejsze dla mieszkańców. I nawet jeżeli ktoś nie został wylosowany do panelu, będzie miał możliwość przedstawiania panelistom i panelistkom swojego stanowiska. Jest to forma demokracji deliberacyjnej.

Pełny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu konsultacji społecznych w Sopocie można pobrać tutaj. Zapraszamy do przesyłania do niego uwag lub komentowania poniżej! Jeżeli jest coś, co można w nim poprawić, chcielibyśmy to zrobić zanim zaczniemy zbierać podpisy. A z ich zbieraniem chcielibyśmy ruszyć już wkrótce.


Komentarz