20 grudnia
2014
Marcin Gerwin i Maja Grabkowska

Zdjęcie: King County, WA/Flickr.

W poniedziałek, 22 grudnia, rada miasta Sopotu ma zadecydować o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie wyboru nowej lokalizacji dla schroniska dla zwierząt (projekt uchwały w tej sprawie można pobrać tutaj). O ile temat planowanych konsultacji jest ze wszech miar słuszny i dobrze, że się odbędą, nasuwa się jednak pytanie - na jakich zasadach zostaną przeprowadzone? Naszym zdaniem, konsultacje społeczne bez prawdziwej debaty, co niestety zostało zaproponowane, to nie konsultacje. Napisaliśmy zatem list do prezydenta i radnych z propozycją zorganizowania pierwszego w Sopocie panelu obywatelskiego. A oto i on:

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni i Radne,

Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany lokalizacji schroniska dla zwierząt.

Konsultacje społeczne w Sopocie powinny być przeprowadzane z zachowaniem należytej staranności oraz prowadzić do uzyskania świadomego i przemyślanego stanowiska mieszkańców i mieszkanek. Niestety zaproponowany sposób ich przeprowadzenia, w formie pisemnej oraz elektronicznej, sprawia, że wynik będzie całkowicie niemiarodajny lub nawet przypadkowy. Jest to powielanie błędów z dotychczasowych konsultacji społecznych w Sopocie.

Podstawą rzetelnych konsultacji społecznych powinna być debata, podczas której przedstawia się uczestnikom i uczestniczkom argumenty wszystkich stron. Ponadto w przypadku, gdy istnieją do wyboru trzy lokalizacje, wskazywanie tylko jednej z nich, zamiast głosowania preferencyjnego, może przynieść nieprecyzyjny lub wypaczony wynik.

Proponujemy zamiast tego, aby konsultacje społeczne w Sopocie w sprawach, które są dla mieszkańców wyjątkowo ważne, jak właśnie zmiana lokalizacji schroniska dla zwierząt, były przeprowadzane w formie panelu obywatelskiego. Jest to forma konsultacji, w ramach której organizuje się debatę losowo wyłonionej grupy mieszkańców i mieszkanek, której skład odzwierciedla strukturę demograficzną miasta (z uwzględnieniem kryteriów takich, jak płeć, wiek czy formalne wykształcenie). Mieszkańcy i mieszkańcy, którzy nie zostali wylosowani do panelu, mają zapewnioną możliwość przedstawienia swojej opinii panelistom i panelistkom, w związku z czym nikt nie jest wyłączony z udziału w debacie. Jeden z pierwszych paneli obywatelskich w Polsce zorganizowany został w tym roku w Gdańsku i przyniósł konstruktywny i obiecujący wynik.

Nie chcielibyśmy, aby Sopot był partycypacyjnym zaściankiem, w którym konsultacje społeczne są marnej jakości lub nie organizuje się ich wcale. Uważamy, że udział mieszkańców i mieszkanek w podejmowaniu decyzji ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w mieście i dlatego chcielibyśmy zachęcić Państwa zarówno do zorganizowania panelu obywatelskiego w sprawie zmiany lokalizacji schroniska dla zwierząt, jak również do przyjęcia zasad organizowania paneli w Sopocie, które przedstawiamy w załączniku. Za kluczowe uważamy przyznanie mieszkańcom i mieszkankom Sopotu prawa do formalnego wnioskowania o zorganizowanie konsultacji społecznych, po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów (obecnie taki wniosek mogą złożyć wyłącznie Prezydent oraz Przewodniczący Rady Miasta, co uważamy za zdecydowanie niewystarczające i niepotrzebnie ograniczające).

Z wyrazami szacunku,
Marcin Gerwin i Maja Grabkowska

Do pobrania:


Komentarz