17 marca
2013
Marcin Gerwin

Zdjęcie: kev95/Flickr.

Na piątkowym spotkaniu komisji statutowej powróciła kwestia, o której dyskutujemy w Sopocie od dawna - czy konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane w formie pisemnej czy wyłącznie w formie debaty publicznej? W naszej ocenie wyłącznie w formie debaty, gdyż jedynie ta forma zapewnia sensowny wynik konsultacji społecznych. Weźmy dla przykładu konsultacje w sprawie opłat za odbiór śmieci. Gdyby konsultacje odbywały się w formie pisemnej, wówczas mieszkańcy otrzymaliby do wypełnienia ankietę, w której mogliby zaznaczyć, która metoda jest ich zdaniem najlepsza (być może mogliby jeszcze dodać swoje uwagi). Czy ta forma konsultacji gwarantuje, że wypełniając ankietę rozumieliby wszystkie plusy i minusy, które wiążą się z każdą z metod, wszystkie niuanse? No właśnie, nie bardzo. Jest to często zaznaczenie czegoś „bo tak się nam wydaje, choć w zasadzie nie wiemy o co chodzi” (choć oczywiście nie zawsze). Natomiast dzięki omówieniu wszystkich opcji podczas otwartej debaty publicznej, mieszkańcy mogą lepiej wyrobić sobie zdanie odnośnie tego, która z metod naliczania opłat jest najlepsza. Mogą usłyszeć opinie urzędników, prezesów spółdzielni, ekspertów i innych mieszkańców, które mogą być w tym pomocne. Co ciekawe, choć komisja statutowa nie zajmuje się kwestiami ochrony środowiska, to temat opłat za śmieci wywołał na niej gorącą dyskusję wśród radnych, którzy wymieniali się argumentami za i przeciw różnym metodom, tłumaczyli swoje racje. Zresztą po raz kolejny. Nie wszyscy radni uważają jednak, że mieszkańcy Sopotu powinni wziąć udział takiej dyskusji, a jeden z nich mówi wprost, że pytanie się o zdanie mieszkańców w tej kwestii jest w ogóle niepotrzebne. A przecież jest to sprawa, która żywo interesuje wielu mieszkańców.

Staramy się tę sytuację zmienić, proponując nowy regulamin konsultacji społecznych. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Sopotu mogli brać udział w dyskusjach, które dotyczą ich spraw. Z perspektywy mieszkańców może się to wydawać oczywiste, jednak wciąż budzi to wątpliwości u części radnych. Wprowadzenie naszej wersji regulaminu konsultacji nie oznacza, że nie będzie można przesyłać uwag na email lub w formie papierowej. Każdy mieszkaniec Sopotu może przesłać radnym lub prezydentowi swoje uwagi już teraz, nie potrzebne jest do tego żadne specjalne zaproszenie. Proszę bardzo, adres email prezydenta Sopotu: [email protected]. Nam chodzi o coś zupełnie innego - o to, by zagwarantować, że w ramach konsultacji społecznych będzie można ustalić jednoznaczne stanowisko mieszkańców Sopotu, w rzetelny i przejrzysty sposób. Zależy nam na podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji. Papierowe ankiety, które w wielu miastach są dopuszczane jako forma konsultacji, a są wypełniane w sposób powierzchowny, nie mają najmniejszego sensu. Podejmowanie decyzji na ich podstawie jest całkowicie nieodpowiedzialne, dotyczy to również badań socjologicznych. Nie o to chodzi w demokracji.

Czy radni przekonają się do debat publicznych? Komisja statutowa ma się zająć kwestią regulaminu konsultacji społecznych raz jeszcze, w najbliższym tygodniu. Najnowsza wersja naszej propozycji jest dostępna tutaj.

Jak natomiast mogą wyglądać konsultacje społeczne, o które nam chodzi? Tutaj jest dobry przykład ze Szkocji, gdzie mieszkańcy dyskutowali o tym, jak usprawnić demokrację (wnioski, tak w ogóle, wyszły bardzo ciekawie).

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gj8-5reF_WM&feature=player_embedded[/youtube]

Zobacz także:


Komentarz