6 lipca
2012
Marcin Gerwin

Mieszkańcy Sopotu postanowili skorzystać z najnowszych zdobyczy demokracji i, dzięki niedawnym zmianom w statucie Sopotu, w błyskawicznym tempie zebrali 50 podpisów, które są wymagane do tego, by złożyć wniosek o zorganizowanie spotkania komisji rady miasta na dany ich temat. Chodzi tu akurat o sprawę terenów po dawnych działkach przy ul. Okrzei i Karlikowskiej, na miejscu których proponowane jest utworzenie Parku Karlikowskiego. Ostatnio, przy okazji prac porządkowych, były wyburzane dawne domki działkowe i została zniszczona część rosnących tam dziko storczyków. Zgodnie z planami prezydenta i większości radnych, część tego terenu ma zostać sprzedana pod zabudowę mieszkaniową, a na drugiej części mają powstać budynki komunalne i komercyjne. Czy na takie plany zgadzają się mieszkańcy? Sprzedaż ziemi zapewni wpływy do budżetu miasta. Czy jednak warto pozbywać się terenów zielonych w mieście?

Choć celem spotkania ma być wysłuchanie opinii mieszkańców na temat przyszłości tego miejsca, to, jeszcze przed jego rozpoczęciem, pojawił się pewien zgrzyt - przewodniczący komisji ds. architektury i urbanistyki zaplanował je na godz. 15.00, co sprawia, że nie ma ono większego sensu, gdyż jest w godzinach pracy. Przewodniczący komisji tłumaczył, że chodzi o to, aby mogli wziąć w nim udział urzędnicy. To nieco dziwne, gdyż akurat tego dnia urząd jest czynny do godz. 18.00. Sytuacja ta pokazuje, dlaczego tak bardzo zależy nam na tym, aby w regulaminie konsultacji społecznych, który został wniesiony jako projekt obywatelski, było zapisane wprost, że konsultacje społeczne nie mogą zaczynać się wcześniej niż o godz. 18.00, a później niż o godz. 19.00 (zdanie to kilkakrotnie proponował wykreślić pełnomocnik prezydenta, argumentując, że taki zapis jest niepotrzebny).

Spotkanie komisji ds. architektury i urbanistyki na temat Parku Karlikowskiego odbędzie się w sali nr 58 w urzędzie miasta Sopotu, 9 lipca, o godz. 15.00. To jeszcze nie są prawdziwe konsultacje społeczne. Zawsze jednak jest to jakiś początek.


Komentarz