17 grudnia
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: European Parliament/Flickr.

To jedna z najbardziej oczywistych poprawek, jakie warto zrobić w statucie Sopotu - chodzi o głosowania imienne. Dzięki temu będzie wiadomo, jak radni głosowali w poszczególnych sprawach. Dziś wynik głosowania, w sprawie ważnej dla mieszkańców, może przestawiać się tak: 12 „za”, 5 „przeciw”, 4 „wstrzymało się”. Kto jednak był za? Kto był przeciw? Nie wiadomo. Statut Sopotu dopuszcza już dziś głosowania imienne, jednak nie jest to aut