24 maja
2010
Marcin Gerwin

Przy domu z wieżą (ul. Goyki 3).

Nazbierało się kwiatków w studium. Wydaje mi się, że nawet radni mogą nie zdawać sobie sprawy ze wszystkich pomysłów, które są w nim zawarte (o mostku nie wiedział nawet przewodniczący rady miasta). Choć zapisanie jakiegoś pomysłu w studium jest tylko jak otwarcie furtki i nie oznacza jeszcze, że ostateczna decyzja zapadła i projekt musi być zrealizowany, to studium mogłoby przecież zawierać inną wizję rozwoju Sopotu, pozytywną i zrównoważoną, nieco odmienną niż ta, która jest proponowana obecnie. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w tej kwestii, Sopot jest przecież wspólną własnością mieszkańców, a nie urzędu miasta. Uwagi do projektu studium można składać do prezydenta (do 8 czerwca) i jednocześnie do przewodniczącego rady miasta, by radni wiedzieli, jakie są zastrzeżenia ze strony mieszkańców.

Które zatem punkty są kontrowersyjne w studium? Co warto jeszcze przedyskutować i być może zmienić? Spójrzmy na to, co może budzić wątpliwości:

 • brak jednoznacznego określenia, że Park Grodowy obejmował będzie obszar od ul. Goyki aż po stawy na potoku Kamiennym,
 • możliwość budowy kortów tenisowych w Parku Grodowym (strona 220, zapis o dopuszczeniu rozbudowy kortów),
 • dopuszczenie ujęcia potoków w północnej części pasa nadmorskiego w kolejną rurę (studium może to wykluczać)
 • możliwość budowy mariny jachtowej na zatoce w formie sztucznej wyspy
 • budowa nowej restauracji w miejscu dawnej restauracji Wielka Gwiazda wraz z drogą dojazdową, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 • gęsta i wysoka zabudowa w rejonie dworca PKP
 • likwidacja mostku na ul. Obr. Westerplatte i dopuszczenie w tym miejscu ruchu samochodowego
 • utworzenie ul. Kolejowej (wzdłuż torów kolejowych) w części powyżej ul. 3 Maja
 • budowa mostu samochodowego w dolinie górnej części potoku Babidolskiego i puszczenie ruchu samochodowego w rejonie Parku Grodowego
 • zabudowa zielonego terenu ogródków działkowych u wylotu ul. Okrzei i przedłużenie ul. Okrzei aż do ul. Polnej
 • wysokie budynki (do 25, 35 i 50 metrów wysokości) w rejonie ul. Rzemieślniczej
 • zakaz budowy budynków mieszkalnych w południowej części pasa przykolejowego, a możliwość budowy jedynie budynków biurowych (studium może dopuszczać także budynki mieszkalne)
 • dominująca funkcja usługowa w północnym pasie przykolejowym (stanowi to ograniczenie dla budowy budynków mieszkalnych)

Na przedłużeniu ul. Goyki będzie mogło powstać przejście podziemne pod al. Niepodległości. Wydaje się to wygodne, pytanie jednak o koszt i mam nadzieję, że chodzi tu jedynie o przejście dla pieszych i dla rowerów.

Osobiście poddałbym pod dyskusję jeszcze Drogę Zieloną i tunel pod Sopotem, albowiem te projekty również są w studium.

P.S. Przygotowałem wycinek ze studium, który obejmuje same pomysły dla poszczególny fragmentów miasta (czyli kierunki polityki przestrzennej). Przegląda się go łatwiej niż całe studium, a jest on do pobrania tutaj.


Komentarz