21 maja
2010
Marcin Gerwin

Zdjęcie: Wonderlane/Flickr.

Czy prezydent Sopotu lub przewodniczący rady miasta mogą zorganizować konsultacje społeczne z mieszkańcami w formie debaty publicznej? Wychodzi na to, że nie… Przez przypadek okazało się, że istnieje uchwała rady miasta, która określa zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sopotu. I zgodnie z tą uchwałą, jedyny sposób, w jaki mogą dziś zostać przeprowadzone konsultacje społeczne w Sopocie, to ankieta lub inna forma pisemna bądź elektroniczna. Wydaje mi się, że uchwała ta została przyjęta po to, by umożliwić przeprowadzenie ankiet w sprawie studium dwa lata temu, niemniej jednak nie pozostała ona zmieniona, więc cały czas obowiązuje.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, konsultacje społeczne może ogłaszać jedynie prezydent Sopotu lub przewodniczący rady miasta. Radni w ogóle nie mają takiego prawa, a jest to jedna z propozycji zawartych w naszym regulaminie konsultacji społecznych. Jeżeli więc miałyby się dziś odbyć konsultacje, na przykład w sprawie Parku Grodowego to, zgodnie z obowiązującymi zasadami, powinny one wyglądać następująco: prezydent lub przewodniczący przygotowują wniosek o zorganizowanie konsultacji i poddają go pod głosowanie na sesji rady miasta. Rzecz, której nie mogę tu zrozumieć to to, że wniosek powinien wskazywać osoby uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach. Oznacza to, że część mieszkańców Sopotu mogłaby zostać wykluczona z konsultacji. Autor tej uchwały mógłby sprecyzować co miał na myśli, ale zastanawiam się, czy w ogóle ten zapis jest zgodny z konstytucją. Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, że któremuś z mieszkańców Sopotu odmawia się prawa wypełnienia ankiety.

Po przegłosowaniu wniosku przez radę miasta, data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ogłaszane są w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w internecie. Co ciekawe, już teraz jest określone, że należy to zrobić co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji. Ach, i konsultacje z mieszkańcami powinna poprzedzać kampania informacyjna. W związku z tym, że, zgodnie z obowiązującą uchwałą, konsultacje społeczne w Sopocie można przeprowadzać wyłącznie na piśmie, to ankieta powinna być wyłożona nie krócej niż przez 30 dni. Jeżeli natomiast, zamiast ankiety, konsultacje polegają na zgłaszaniu swoich uwag na kartkach lub przez internet, to również powinno być to możliwe przez co najmniej 30 dni. Nad całością tego procesu czuwać powinien specjalnie utworzony zespół do spraw konsultacji. Na koniec, o wynikach konsultacji prezydent Sopotu informuje radę miasta na sesji, publikowane są one także w internecie i na tablicy ogłoszeń.

A debaty? Debaty nie zostały przewidziane.

P.S. Oczywiście spotkania z mieszkańcami i dyskusje można organizować, jednak nie będą to oficjalne konsultacje społeczne.


1 Komentarz

  1. andrzej
    21/05/2023

    Czyli one te władze mogą ludziom robić rozwój a my możemy się tylko cieszyć?
    zostaje palenie opon i przykuwanie się do drzew? - w ramach konsultacji społecznych?

Komentarz