9 kwietnia
2009
Marcin Gerwin

Dolina potoku Babidolskiego w Sopocie.

Tak, tak, to nie jest żart. Zgodnie z planami urzędu miasta tereny wokół grodziska mają zostać zabudowane. To, co mieszkańcom może się dziś kojarzyć z ustronnym miejscem, do którego można chodzić na spacery, może być wkrótce parkingiem, biurem lub siedzibą banku. Nie chodzi tu na szczęście o samo grodzisko czy o wąwozy potoków, ale o różne miejsca od ul. Goyki aż do końca ul. Haffnera. Niemniej jednak to, co dziś jest otuliną tych potoków może wkrótce przestać być przestrzenią publiczną, a stać się zabudowanym terenem prywatnym.

Zmieniony ma bowiem zostać plan zagospodarowania przestrzennego sporego kawałka Sopotu, na którym znajduje się kilkanaście działek, na których w przyszłości mogłyby powstać budynki usługowe lub mieszkalne. Mieszkańcy Sopotu już się wypowiedzieli na ten temat w zeszłym roku w ankiecie i choć większość z nich uważa, że przeznaczeniem tych terenów powinny być: sport, rekreacja, park i zieleń miejska, to jakimś cudem w nowym planie, który obejmuje te tereny, pojawiają się zamiast tego budynki biurowe i sale konferencyjne. To niezwykłe, albowiem, zgodnie z decyzją prezydenta, opinia mieszkańców w tej sprawie jest wiążąca.

Wyniki ankiety wśród mieszkańców Sopotu na pytanie: Jak powinny być zagospodarowane tereny zielone wokół Grodziska, między ul. Goyki a ul. Haffnera? Jaką funkcję mają pełnić?

Poniższa mapka przedstawia fragment terenów, które mają zostać zabudowane.

Kliknij na obrazek, aby zobaczyć powiększenie.

Zobaczmy więc, co miałoby powstać gdzie, zgodnie z nowym planem:

Dom przy ul. Goyki 4. To początek terenów, których plan zabudowy ma zostać zmieniony. W tym domu, w przyszłości, mogłaby powstać szkoła wyższa.

Działka 02. Tutaj, w ramach zaplecza, mógłby powstać kilkupiętrowy budynek o charakterze usługowym lub hotel.

Działka 03. Ma być przeznaczona na biura lub inne budynki o charakterze usługowym, np. sale konferencyjne.

Dom na działce 06. Na tej działce również mogłyby powstać biura. W grę wchodzą także pensjonat, hotel lub inne funkcje usługowe.

Działka 07, w pobliżu potoku Grodowego. Tutaj także miałyby powstać biura lub budynki o podobnym charakterze.

Działka 07, patrząc w stronę morza.

Działka 07, widok od strony grodziska.

Potok Grodowy.

P.S. Spotkanie dla mieszkańców w sprawie zagospodarowania tych terenów jest zaplanowane na poniedziałek 20 kwietnia, o godz. 16, w sali nr 36 w Urzędzie Miasta Sopotu. Oficjalne zaproszenie znajduje się tu.


1 komentarz

  1. […] jest wola mieszkańców Sopotu w sprawie Parku Grodowego? Ze spotkań z mieszkańcami w czerwcu i z ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych. Czy mieszkańcy na czerwcowym spotkaniu zgodzili […]

Komentarz